INTEGRITY WATCH SLOVAKIA | Financovanie politických strán

Dary
Pôžičky

Prehľadná databáza financovania politických strán

Read more

Kliknutím na graf alebo zoznam môžete údaje zoraďovať, triediť a filtrovať.

close
Číslo Rok Donor Strana Mesto Typ príjmu Amount (EUR) Partner verejného sektora Celková výška príspevkov Rizikové príznaky (dataset) Rizikové príznaky (computed)