Tento portál bol vyvinutý s cieľom riešiť problém prístupu k zásadným informáciám o financovaní slovenských politických strán, ktoré sa zvyčajne nachádzajú len v ich výročných správach. Tieto správy sú často prezentované na weboch politických strán vo formáte PDF, vďaka čomu nie sú pre užívateľov centrálne dostupné a prehľadné. Náš portál poskytuje inovatívne riešenie v podobe konsolidácie a komplexnej prezentácie dát zozbieraných za obdobie od roku 2002 do jesene roku 2023. K dispozícií sú interaktívne grafy a diagramy doplnené o nástroje, ako je fulltextové vyhľadávanie, či možnosť filtrovania informácií. Dáta v takejto podobe umožňujú používateľom jednoducho analyzovať trendy týkajúce sa financovania politických strán na Slovensku.

Politické dary: Táto podsekcia ponúka centralizovanú databázu politických darov deklarovaných vo výročných správach politických strán. Poskytuje používateľom flexibilitu pri selekcií konkrétnych kritérií vrátane výberu obdobia, konkrétnych strán, hlavných darcov a typov plnení. Interaktívne grafy je možné filtrovať a vizualizovať údaje na základe týchto kritérií. K dispozícii je aj graf zvýrazňujúci individuálne a kumulatívne dary presahujúce 10 000 eur, čím upozorňuje na zásadné príspevky od konkrétnej osoby pre určitú politickú stranu.

Politické pôžičky: Podobne môžu používatelia využiť rôzne kritériá na skúmanie informácií o pôžičkách, ktoré boli poskytnuté slovenským politickým stranám v období rokov 2002 - 2023, vrátane výberu konkrétneho obdobia, politických subjektov, poskytovateľov najvyšších pôžičiek, ale aj a typu pôžičky. Interaktívne grafy je možné prispôsobiť pomocou funkcie filtrovania a panel fulltextového vyhľadávania je možné použiť na nájdenie konkrétnych poskytovateľov pôžičiek alebo strán. Uvedený je aj ukazovateľ rizika, ktorý označuje individuálne aj kumulatívne úvery nad 100 000 eur.

Partneri verejného sektora: V tejto záložke portál poskytuje prepojenie medzi údajmi o daroch politických strán a Registrom partnerov verejného sektora na Slovensku. Táto integrácia má za cieľ odhaliť právnické osoby, ktoré poskytli dary politickým stranám a zároveň získali finančné prostriedky od štátu, čím sa zabezpečí transparentnosť týchto finančných transakcií. Používatelia môžu prechádzať interaktívnymi grafmi a identifikovať hlavné darcovské subjekty, ich právne štruktúry, počet konečných užívateľov výhod týchto entít, ako aj to, ktoré politické strany najčastejšie podporujú. Okrem toho sekcia ponúka výkonné možnosti vyhľadávania a filtre, ktoré používateľom poskytujú komplexný prehľad o vzťahu medzi politickým financovaním a zapojením verejného sektora.

Ďalšia pomoc: Ak potrebujete pomoc s interpretáciou údajov, neváhajte sa obrátiť na tím Transparency International Slovensko na: tis@transparency.sk

This online platform was funded by the European Union’s Internal Security Fund – Police

Platform development and design: Chiara Girardelli